Rekisteriseloste

Tampereen Kalevalaiset ry ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyksen jäsenistä.  Jäsenrekisteriä tarvitaan jäsenmaksujen keräämiseen ja tiedottamiseen. Yhdistys kerää jäsenistään seuraavat tiedot: nimi ja osoite, mahdollisesti myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Pidämme kirjaa myös yhdistyksen ja Liiton ansiomerkkien ja tunnustusten saajista ja kuluvan hetken luottamustoimista yhdistyksessä. Osoitetiedot luovutetaan edelleen Kalevalaisten Naisten Liitolle, joka lähettää jäsenille Pirta-kulttuurilehden. Jäsentietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja yhdistyksellä hänestä on.

Lisätietoja antaa ja kysymyksiin vastaa yhdistyksen sihteeri:

Hanna Rantanen
0400 880 479
hanna.rantanen@tilasuunitelma.fi

Tietosuojaseloste

Tampereen Kalevalaiset ry
Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Tampereen Kalevalaiset ry
  Y-tunnus: 3000974-3
  Postiosoite: Tampereen Kalevalaiset ry c/o Hanna Rantanen, Vellamonkatu 8 B 40, 33100 Tampere
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
  Hanna Rantanen
  Tampereen Kalevalaiset ry
 3. Rekisterin nimi
  Tampereen Kalevalaiset ry:n jäsenrekisteri. Jäsenrekisteri on tallennettu Kalevalaisten Naisten
  Liitto ry tarjoamaan FloMembers-jäsenrekisteriohjelmaan.
  Yhdistyksellä on lisäksi omaan hallinnolliseen käyttöönsä rekisteri (nimet) hallituskokoonpanoista
  sekä kunniamerkkien saajista.
 4. Rekisterin pitämisen peruste
  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai jäsensuhteen perusteella.
 5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
  Jäsenrekisteri
  Tampereen Kalevalaiset ry:n jäsenet ovat yhdistyksen sääntöjen mukaan hyväksytty jäseniksi.
  Jäsenrekisteri koostuu yhdistyksen jäsenyyden ja yhdistyksen toimihenkilöiden välisen taikka muun
  asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu,
  etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:
  • Jäsenyyksien ylläpito
  • Sähköinen jäsenviestintä
  • Analysointi ja tilastointi
  • Jäsenpalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminenYhdistyksen websivujen palveluntarjoaja kerää yhdistyksen websivuilta tietoa automaattisesti käyttämällä
  evästeitä. Kerättyä tietoa käytetään sivujen käytön helpottamiseksi ja kävijätilaston muodostamiseen.
  Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai
  henkilötietojen ryhmiä:
  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, IP-osoite
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä
  tunnus,
  • mahdolliset luvat ja suostumukset
  • jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
  • evästeiden kautta kerättävä tieto
 7. Jäsenrekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  • rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla
  vastaavalla tavalla,
  • erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden,
  esimerkiksi osanottajaluettelot tilaisuuksissa, yhteydessä suoraan rekisteröidyltä
  Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä
  henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen
  päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi:
  • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden
  yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä
 8. Tietojen säilyttämisaika
  Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten
  toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
  Jäsenen erottua jäsenyhdistyksestä, ja käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on
  päättynyt, käyttäjän henkilötiedot poistetaan ja/tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole
  niistä enää tunnistettavissa.
  Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme
  kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen
  käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
 9. Henkilötietojen käsittelijätRekisterinpitäjän hallituksen jäsenet tai jäsenyhdistyksen hallituksen määräämät henkilöt voivat käsitellä
  henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa
  henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
  henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin
  asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.
 10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  FloMembers-järjestelmän ylläpito on hajautettu useammalle EU-alueella sijaitsevalle palvelimelle.
  EU-alueen ulkopuolelle dataa siirtyy seuraavissa tapauksissa:
  • Suurin osa jäsenrekisteristä lähtevistä sähköpostiviesteistä välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien
  kautta.
  • Joidenkin asiakkaiden varmuuskopioita säilytetään Dropboxissa, jonka palvelimet sijaitsevat
  enimmäkseen Yhdysvalloissa.
 11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille
  osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.
  • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
  esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
  tavalla.
  • Kalevalaisten Naisten Liitolle Pirta-lehden ja muun liiton materiaalin postitusta (ml. sähköposti)
  varten
  • Kolmannelle osapuolelle yhdistyksen jäsentiedotteen/ jäsenlehden ja muun yhdistyksen
  materiaalin postitusta (ml. sähköposti) varten
  • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen,
  että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa
  tai että tutkimustarkoituksessa henkilötietoja ei julkaista.
 12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Ei ole käytössä.
 13. Evästeet ja selailun seuranta
  Yhdistyksen websivujen palveluntarjoaja kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden
  (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla.
  Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea
  sivustollamme vierailevat selaimet.
  Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
  palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.
  Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme
  vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
  Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.14. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot
  Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen,
  Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös
  kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.
 14. Sijaintitiedot
  Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi,
  kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että
  käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli
  sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.
  Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLANyhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa
  suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.
 15. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö
  tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
  Tampereen Kalevalaiset ry c/o Hanna Rantanen, Vellamonkatu 8 c 40, 33100 Tampere
  tai sähköpostitse osoitteeseen tampereenkalevalaiset@gmail.com
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan
  postiosoitteeseen tai sähköpostitse tampereenkalevalaiset@gmail.com
  Kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
  suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen
  ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse
  tampereenkalevalaiset@gmail.com
  Oikeus poistaa tiedot
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän rekisteristä
  ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse
  tampereenkalevalaiset@gmail.com
  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa
  siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut.
  Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse
  tampereenkalevalaiset@gmail.com
  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme
  rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan
  toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.
  Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä.
  Oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse
  tampereenkalevalaiset@gmail.com
  Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen
  Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön
  estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
  Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä
  vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan
  lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan
  profiilin.
  Suostumus sijaintitietojen käyttöön
  Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.
  Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.
 16. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri /
  palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.
  Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa
  seuraavasti:
 17. Verkkoliikenne on SSL-suojattu.
 18. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.
 19. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.
 • Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti
  tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
  muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.
 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta
  ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
  Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial